Wola Rakowa

 

                     Wola Rakowa jest wielodrożną wsią, położoną na wysokości 203-217 m. n.p.m., na południowy wschód od Łodzi i południowy zachód od Brójec.

W skład wsi wchodzą następujące części: Wola Rakowa, Kolonia Giemzowska, Kolonia Pałczewska, Kolonia Romanowska, Wola Rakowa Nowiny.

Tereny te zostały już dość dokładnie opisane w kronikach Jana Długosza. Najwięcej informacji na ten temat zawierają archiwa kapituły krakowskiej. Można z nich wyczytać, że ziemie te były pokryte kniejami, poprzecinane siecią strumyków i rzek.

W dokumentach z XI wieku znajdują się pierwsze wzmianki o tych terenach, kiedy to Judyta - żona Władysława Hermana, przekazała je na własność kapitule krakowskiej. Po stu latach wróciły w posiadanie panującego, by znów stać się własnością kapituły.

Wola Rakowa powstała prawdopodobnie między 1415 a 1466 rokiem. Dawniej nazywana była Wolą Rakowską. Najpierw należała do parafii w Tuszynie, a następnie w Kurowicach. Obecnie, od 1 czerwca 1986 r., jest już samodzielną parafią, wydzieloną z terenów parafii w Kurowicach, w Rzgowie
i w Bedoniu.

Etymologię nazwy miejscowości jedni wywodzą od nazwiska właściciela – Rakusa, który jakoby z własnej woli rozdał swoje posiadłości, tworząc wsie, inni – od nazwiska rosyjskiego oficera (Rakowa), który także zdecydował się rozdać okoliczne ziemie. W czasie okupacji niemieckiej wieś nosiła nazwę: Freireken.

Wola Rakowa wchodzi w skład rolniczej gminy Brójce, położonej w centralnej części Polski, w powiecie łódzkim – wschodnim, w województwie łódzkim.

Jak już wspomniano, od 1986 roku Wola Rakowa jest samodzielną parafią pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Nie ma tu obiektów zabytkowych, ale jest kilka ciekawych miejsc. Na początku wsi (od strony Łodzi) uwagę podróżnych zwracają okazałe lipy rosnące z obu stron szosy Łódź - Brójce oraz wzdłuż drogi z Woli Rakowej do Kalinka. Najgrubsze mają w obwodzie ponad 2 metry. Obydwa fragmenty dróg są kandydatami do tytułu „Aleja zabytkowa - pomnik przyrody”.

W Woli Rakowej znajduje się także kilka domów mieszkalnych z I ćwierćwiecza XX wieku, notowanych w rejestrze konserwatora zabytków. Najstarszy budynek mieszkalny we wsi i prawdopodobnie w całej gminie (nieumieszczony w rejestrze konserwatora zabytków) usytuowany jest przy drodze prowadzącej do Andrespola. Zbudowano go z drewnianych bali, a dach pokryto strzechą. Obecnie stoi samotnie pośrodku pola i niszczeje.

Do obiektów sakralnych należą trzy krzyże przydrożne: pierwszy przy ul. Południowej, drugi przy ul. Nowiny, a trzeci (bardziej ozdobny), postawiony w 1975 roku
z inicjatywy Bolesława Garnysza jako wotum za odzyskanie zdrowia, znajduje się ogródku fundatora.

Najważniejszym oraz najnowszym obiektem sakralnym w Woli Rakowej jest kościół p.w. Miłosierdzia Bożego. Jest to budowla jednonawowa, na planie prostokąta, z wieżą nad wejściem. Na zewnętrznej ścianie kościoła umieszczono tablicę, na której znajduje się napis: "Jan Paweł II Papież błogosławi budowie kaplicy w Woli Rakowej. 13 V 1981".