Dyrekcja

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Marzenna Opoka - Szewc

 

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół

mgr inż. Anna Ciszewska

Szkołą kieruje: mgr Dorota Roman