Dyrekcja

  

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Marzenna Opoka - Szewc


Wicedyrektorzy Szkoły

mgr inż. Anna Ciszewska

Szkołą kieruje: mgr Dorota Roman